مدیرکار

مرجع آموزش های مجازی مهارت

آموزش مجازی مهارت فنی وحرفه ای به صورت رایگان و ارائه فیلم های آموزش مهارت به کودکان

جهت ورود به بخش آموزش های مجاری مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرند کلیک کنید

جهت ورود به آموزش های مجازی مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرند کلیک کنید

آیزاک آسیموف

به شدت عقیده دارم که خودآموزی بهترین نوع آموزش است

آلبرت اینیشتین

تنها چیزی که در زمینه آموزش و مهارت آموزی من اختلال ایجاد می کند تحصیلاتم است.

جان ماکسول

آموزش دهندگان مطالب ساده را  پیچیده می کنند در حالیکه مدیرکار مطالب پیچیده را ساده می کند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیرکار را بعنوان مرجع آموزش های مجازی رایگان مهارت به دوستان خود معرفی کنید