چگونه حقه های روانشناسی برای پس انداز پول موثر است؟

همه ما می خواهیم پول بیشتری پس انداز کنیم

اما در کل، امروزه مردم کمتر و کمتر این کار را انجام می دهند.

دانشمند رفتارشناس، وندی دِ لا روزا بررسی می کند:

چطور روزانه مردم تصمیم هایی می گیرند که رفاه مالی آنها را بهبود می بخشد.

یافته های وی کمک می کند با درد کمتری خود را متعهد به پس انداز بیشتر و خرج کمتر نماییم.

توسط |۱۳۹۸-۲-۱۴ ۲۱:۲۶:۵۱ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۸|ویدئوهای آموزشی, ویدئوهای ثروت آفرینی|۰ نقطه نظرs

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید