چگونه شغل دوم بدست بیاوریم؟

نسلهای گذشته شرکتی را پیدا می کردند و دهها سال آنجا کار می کردند.

اما امروزه، ما بندرت در یک شغل می مانیم (چه برسد به ماندن در یک مسیر حرفه ای) و تنها به یک منبع درآمد اکتفا نمی کنیم.

ابزار و منابع برای این که کار خودمان را انجام دهیم آن بیرون منتظرمان است و اکثر ما با روحیه کسب وکاری پیش می رویم تا ماندن در یک شغل سنتی.

تهیه کننده و بازاریاب نیکلیا ماتیو اوکومه به کندوکاو در این صحنه کمک می کند.

TED

توسط |۱۳۹۸-۲-۱۴ ۲۱:۱۲:۲۷ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۸|ویدئوهای آموزشی, ویدئوهای کارآفرینی|۰ نقطه نظرs

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید