///۸ درس : چگونه شرکتی بسازیم که کار کردن در آن لذت بخش باشد؟

۸ درس : چگونه شرکتی بسازیم که کار کردن در آن لذت بخش باشد؟

بیشتر شرکت ها بر مبنای مجموعه ای از سیاست ها کار می کنند:

روز های اجباری تعطیلات، مقررات سفر، ساعت های کار استاندارد، اهداف سالانه،

اما چه می شود

اگر شرکتی کنترل را کم کند و بیشتر اعتماد کند؟

پتی مک کورد معروف، معاونت قبلی خلاقیت نت فلیکس، این بینش کلیدی که باعث شد تا کتاب راهنمایش را از پنجره بیرون اندازد را با ما در میان می گذارد.

TED

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید