////اشعار کودکانه و آهنگ بچه گانه آموزش زبان انگلیسی

اشعار کودکانه و آهنگ بچه گانه آموزش زبان انگلیسی

آموزش حمام کردن

اشعار کودکانه و آهنگ بچه گانه آموزش زبان انگلیسی برای تبدیل کودک به نابغه

مدت زمان ویدئو: ۳۲ دقیقه

دانلود کنید

 بستنی

اشعار کودکانه و آهنگ بچه گانه آموزش زبان انگلیسی برای تبدیل کودک به نابغه

مدت زمان ویدئو: ۳۰ دقیقه

دانلود کنید

آموزش دایره

اشعار کودکانه و آهنگ بچه گانه آموزش زبان انگلیسی برای تبدیل کودک به نابغه

مدت زمان ویدئو: ۳۱ دقیقه

دانلود کنید

آموزش الفبای انگلیسی

اشعار کودکانه و آهنگ بچه گانه آموزش زبان انگلیسی برای تبدیل کودک به نابغه

مدت زمان ویدئو: ۶۰ دقیقه

دانلود کنید

توسط |۱۳۹۸-۳-۲۵ ۱۰:۲۴:۱۴ +۰۴:۳۰خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۸|بی بی بوم, مدیرکار (کودک), ویدئوهای مدیرکارکودک|۰ نقطه نظرs

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید