///مجموعه ویدئو های آموزشی رایگان الفبای اقتصادی

مجموعه ویدئو های آموزشی رایگان الفبای اقتصادی

این مجموعه ۹ قسمتی به صورت مجمل دوستداران بازارهای مالی را با اقتصاد آشنا می کند

الفبای اقتصاد ۳- استبداد و مرکانتیلیسم

الفبای اقتصاد ۴ – لیبرالیسم کلاسیک

الفبای اقتصاد ۵ – اقتصاد کلاسیک

الفبای اقتصاد ۶ – کمونیسم

الفبای اقتصاد ۷ – کینزیانیسم

الفبای اقتصاد ۸ – اوردو لیبرالیسم

الفبای اقتصاد ۹ – نئولیبرالیسم

توسط |۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۸:۵۲:۰۱ +۰۴:۳۰تیر ۱۳ام, ۱۳۹۸|ویدئوهای آموزشی مدیربورس|۰ نقطه نظرs

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید