تحلیل فنی بررسی تغییرات قیمت های گذشته به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمت ها است. تحلیل تکنیکی در زمینه سهام، و یا هر ابزار قابل داد و ستدی که متاثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد کاربرد فراوانی دارد. تحلیل گر فنی اعتقاد دارد که روند قیمت ها تلقی سرمایه گذاران را از عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، پولی و حتی روانشناسی نشان میدهد. هنر تحلیل گر فنی تعیین روند تغییرات قیمت ها و نگهداری سرمایه گذاری تا زمانی است که روند فعلی معکوس نشده است. تحلیل تکنیکی گاهی اوقات به دلیل آنکه از سابقه تغییرات بازار برای پیش بینی عرضه و تقاضا استفاده می کند روش تحلیل بازار یا تحلیل داخلی نیز نامیده می شود. تحلیل گر فنی اعتقاد دارد که بازار خود بهترین منبع برای بیان کسب اطلاعات است.

اساس تحلیل فنی

تحلیل گران فنی معتقدند که اطلاعات مهم درباره نوسان های آتی قیمت سهام را می توان از طریق مطالعه تغییرات قبلی قیمت های سهام بدست آورد. اطلاعات مالی بر روی نمودارها ثبت می شود و این اطلاعات به منظور دستیابی به الگوهای تکراری به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل گران فنی تصمیم های خرید و فروش خود را بر اساس نمودارهایی که تهیه می کنند قرار می دهند.

تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که :

  • ارزش بازار از تقابل عرضه و تقاضا تعیین می شود.
  • تغییرات قیمت اوراق بهادار دارای روندی است که به رغم نوسانهای ناچیز برای مدت قابل ملاحظه ای دوام دارد.
  • تغییرات روندها به دلیل نقل و انتقال های عرضه و تقاضا است.
  • اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهمتر است از چرائی آن(چرا اتفاق افتاده است).
  • تغییرات عرضه و تقاضا را میتوان در نمودارهای تغییرات قیمت پیگیری کرد.

تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که قیمت فعلی منعکس کننده تمام اطلاعات است. با توجه به اینکه اطلاعات قبلاً اثر خود را بر روی قیمت گذاشته است، لذا قیمت نشان دهنده ارزش منصفانه میباشد و باید اساس تحلیل را تشکیل دهد. در مجموع قیمت بازار نشان دهنده کلیه اطلاعات مشارکت کنندگان در بازار است. مشارکت کنندگان شامل: معامله گران، سرمایه گذاران، شرکتهای سرمایه گذاری، تحلیل گران خرید سهام، تحلیل گران فروش سهام، تحلیل گران فنی، تحلیل گران بنیادی و سایر تحلیل گران میباشند. تحلیل گر فنی با گردآوری اطلاعات، از قیمت برای تفسیر اینکه بازار چه میگوید با هدف پیشبینی آینده استفاده می کند .

اعتقاد تحلیل گران فنی بر این است که تشخیص روند امکان پذیر بوده و می توان بر مبنای روند قیمت همه چیز را دانست ولی ارزش واقعی هیچ چیز را نمی دانند