صفحه اصلی/آموزش تحلیل تکنیکال/درس های آموزش تحلیل تکنیکال۳(سطوح حمایت و مقاومت)

درس های آموزش تحلیل تکنیکال۳(سطوح حمایت و مقاومت)

سطوح حمایت و مقاومت (Resistance & Support)

آنطور که می دانید قیمت یک سهم در نتیجه نبرد خریداران و فروشندگان به وجود می آید. فشار خریداران قیمتها را به سوی بالا و فشار فروشندگان قیمت ها را به سمت پایین سوق می دهد.

هرگاه قیمت ها افزایش می یابد ، خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته اند و زمانی که کاهش پیدا می کند ، فروشندگان بر بازار مسلط شده اند.در واقع داد و ستد قیمت ها را تغییر می دهد و در نهایت جهت حرکت قیمت ها برنده نبرد را مشخص می کند. خریداران به دنبال بالا کشیدن قیمت و فروشندگان به دنبال پایین کشیدن قیمت هستند . سمت و سوی جابجایی قیمت نشان میدهد که کدام گروه برنده نبرد بوده است. زمانی که خریداران تمایل به خرید دارند قیمت ها رو به افزایش و زمانی که فروشندگان قصد فروش داشته باشند قیمت ها رو به کاهش می گذارد.بنابراین قیمتها در یک داد و ستد توسط تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان پدید می آید.

فشار خریداران

قیمت

قیمت در نتیجه نبرد بین خریداران وفروشندگان

فشار فروشندگان

قیمتی که معامله در آن صورت می پذیرد ، جایی است که خریداران و فروشندگان در آن داد و ستد به توافق می رسند.این قیمت ، توافق عمومی و انتظارات سرمایه گذاران را نمایان می سازد.

خریداران در ذهن خود افزایش قیمت و فروشندگان نیز کاهش قیمت سهم را تصور می کنند.در هر داد و ستد گروه خریداران حرکت های رو به رشد سهم و فروشندگان حرکات کاهشی را تصور می کنند.تفاوت دیدگاه در مورد آینده قیمت سهم ، انتظارات و پیش بینی ها را بوجود می آورد و هر سرمایه گذار با تحلیل خود به گروه خریداران و فروشندگان ملحق می شود.هر لحظه که سرمایه گذار تغییر عقیده دهد ، جایگاه او نیز در تعیین قیمت ها تغییر می یابد.

تراز های حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. این ترازها ، سطوحی از قیمت ها هستند که تجار تمایل به خرید سهام(درنزدیکی تراز حمایت) و یا فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند ، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود.

رفتار قیمت سهام شرکت پتروشیمی شازند را در نمودار بالا نگاه کنید.

انتظارات در طی زمان ، عرضه و تقاضا برای سهام را تغییر داده و نوسانات قیمت را برای آن به ثبت رسانده است.در طی یک دوره ده ماهه هر زمان قیمت ها تا سطح ۱۳۱۰ ریال پایین آمده ، وضعیت فشار خریداران قیمت را کنترل نموده است.در این حالتخریداران از سقوط بیشتر قیمت ها به سمت پایین جلوگیری کرده اند.در واقع به خریداران این احساس دست داده است که سهام پتروشیمی شازند در قیمت۱۳۱۰ ریال برای سرمایه گذاری ارزنده است و خریداران با افزایش تقاضا در قیمت های بالاتر از ۱۳۱۰ریال از کاهش قیمت جلوگیری کرده اند. این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از قیمت ۱۳۱۰ ریال حمایت می کنند.از سوی دیگر فروشندگان نیز تمایلی به فروش زیر محدوده ۱۳۱۰ ریال نداشته اند.بدین صورت خریداران و فروشندگان در سطح ۱۳۱۰ ریال از روند قیمتی سهام شرکت حمایت و پشتیبانی نموده اند.بنابراین سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می کند. سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت ها در یک بازه زمانی ایجاد می شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت ها بوسیله فروشندگان (با ابزار خودداری از فروش) میباشد.

سطح حمایت :

 •  در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
 •  در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است
 •  معامله گران ، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می کنند.
 • معامله گران معتقدند ، قیمتها از ان سطح پایین تر نمی آید.
 • از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط ، سطح حمایت پدید می آید.

سطوح مقاومت یا سطوح عرضه (Resistance)

به طور مشابه ، خط مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان کنترل روند قیمتی را به دست گرفته و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کنند. این سطح که از بهم پیوستن نقاط بالایی قیمتها در یک دوره زمانی حاصل می گردد را “سطح مقاومت” می نامند.

در این سطح عرضه سهام بیشتر از تقاضا بوده، به معنایی فروشندگان با فروش بیشتر باعث کاهش قیمت ها می گردند. هر گاه قیمتها به سطح مقاومت  نزدیک می شود، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و از افزایش قیمت ممانعت بعمل می آید.در واقع سطح مقاومت ، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

سطح مقاومت :

 • در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است.در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
 • در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
 • معامله گران ، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می کنند.
 • معامله گران معتقدند ، قیمتها از آن سطح بالاتر نمی رود.
 • از بهم پیوستن نقاط بالائی در یک دوره زمانی روی یک خط ، سطح مقاومت پدید می آید.

ترسیم سطح حمایت ومقاومت

برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل ۲ برخورد ترسیم می کنیم.

نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا PEAK می گویند.

نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا PIT گویند.

محل برگشت قیمت را پیووت Pivot می گویند.

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند. اغلب مواقع می بینید که یک سطح حمایت و مقاومت به نظر در حال شکستن است ولی به زودی متوجه می شوید که بازار تنها در حال تست کردن آن بوده است. در نمودارهای شمعی این ” تست ” معمولا با فتیله های شمع ها نشان داده می شوند.

شکست سطوح حمایت و مقاومت

تحلیل گران و سرمایه گذاران معتقدند احتمال تکرار نوسان قیمتی بر روی سطوح حمایت و مقاومت تاریخی ، زیاد است.

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومتمی تواند بر اثر تغییرات و عوامل بنیادی شکل گیرد که این امر به انتظارات سرمایه گذاران وابسته است.تغییرات EPS ، عوامل درونی و برونی ، بنیادهای اقتصادی و حوادث و رویدادهای غیر مترقبه نمونه ای از تغییر انتظارات سرمایه گذاران است.

شکست سطح مقاومت

دوره پیشمانی معامله گران

سطوح حمایت و مقاومت دائمی نیستند و با تغییر انتظارات سرمایه گذاران دگرگون می شوند.

هرگاه سطوح حمایت و مقاومت شکسته شود ، معامله گران به سمت سطوح جدید گرایش پیدا می کنند.هر گاه پس از شکست سطوح حمایت / مقاومت قیمتها به نقطه شکست بازگشت نمایند ، پدیده ای به نام پشیمانی معامله گران صورت می گیرد.

قیمتها در این صورت به نرخهای پیش از شکست بازگشته و معامله گران از این داد و ستد پشیمان می شوند یا همه به این نتیجه میرسندکه قیمت جدید قابل اتکا نیست.

نمونه ای از این دست شکسته شدن سطح حمایت / مقاومت بر اثر انتشار شایعه ای در مورد شرکت و ایجاد شرایط هیجانی در بازار و تکذیب آن پس از چند روز می باشد. پس از واقع شدن این پدیده و شکست سطح مقاومت یا حمایت ، سطح قیمتی جدید مورد توافق خریداران و فروشندگان قرار نمیگیرد و قیمت به سطح مقاومت(یا حمایت) قبلی باز می گردد.

جمع بندی

ما تا آنجایی که ممکن بود به تشریح عملکرد قیمت، انتظارات سرمایه گذار، و حمایت و مقاومت پرداختیم. از تجربه همکاری با سرمایه گذاران به این نتیجه رسیده ایم که اغلب
سرمایه گذاران میتوانند با توجه به عوامل اصلی ایجاد تغییرات در قیمت سهام یعنی: انتظارات سرمایه گذاران و عرضه / تقاضا عملکرد خود را بهبود ببخشند.
آنچه در ادامه آمده است خلاصه ای کوتاه در مورد مفهوم حمایت / مقاومت است:

 • قیمت سهام نشان دهنده ارزش بازاری منصفانه ای است که مورد موافقت خریداران (مثبت نگرها) و فروشندگان (منفی نگرها)
  است.
 • تغییر در قیمت سهام نتیجه تغییر در انتظارات سرمایه گذاران در مورد قیمت آتی سهم است.
 • سطح حمایت وقتی به وجود می آید که اتفاق آرا بر این است که قیمت پایین تر نمی رود. این نقطه ای است که در آن تعدادخریداران از فروشندگان بیشتر است.
 • سطح مقاومت وقتی به وجود می آید که اتفاق آرا بر این است که قیمت بالاتر نمی رود. این نقطه ای است که در آن تعدادفروشندگان از خریداران بیشتر است.
 • گذر از سطح حمایت یا مقاومت نشان دهنده تغییر در انتظارات سرمایه گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است.
 • حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییر انتظارات بکار می آید.
 • پشیمانی معامله گران معمولا در ادامه گذر از سطح حمایت یا مقاومت وقتی که قیمت دوباره به سطح قبلی بر می گردد رخ می دهد.
 • زمانیکه بازار از مقاومت می گذرد، مقاومت به حمایت تبدیل می شود.
 • هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی از آن نگذرد ، آن سطح از حمایت یا مقاومت قوی تر می شود.
ویدئوی آموزشی سطوح مقاومت وحمایت
قسمت دوم –انواع نمودارها
قسمت چهارم – بزودی
توسط |1398-04-08T17:03:32+04:30تیر 7ام, 1398|آموزش تحلیل تکنیکال|بدون ديدگاه

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

ثبت ديدگاه