فهرست عناوین

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی توسط دارون عجم اوغلو، جیمز رابینسن در 580 صفحه به چاپ رسیده است.

این کتاب یکی از کتاب‌های مرجع اصلی برای درس توسعه‌ی سیاسی در دانشکده‌های علوم سیاسی دنیاست.

در این کتاب، چارچوب تحلیل واکاوی شرایط ایجاد و تحکیم دموکراسی بسط داده شده است. به این دلیل که نهادهای سیاسی مختلف، قدرت سیاسی و منابع را به شکل‌هایی متفاوت تخصیص می‌دهند، گروه‌های اجتماعی مختلف ترجیحات متفاوت در مورد آن‌ها دارند؛ بنابراین اکثریت مردم دموکراسی را ترجیح می‌دهند؛ در حالی که فرادستان با آن مخالفت می‌کنند. دموکراسی زمانی تحکیم می‌شود که فرادستان انگیزه‌ای قوی برای سرنگون کردن آن نداشته باشند.

این فرایند به قدرتمندی جامعه‌ی مدنی، ساختار نهادهای سیاسی، طبیعت بحران‌های سیاسی و اقتصادی، میزان نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصاد و شکل و دامنه‌ی جهانی شدن بستگی دارد. دارون عجم‌اوغلو استاد کرسی چارلز کیندلربرگر اقتصاد کاربردی در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی. و یکی از اعضای برنامه‌ی رشد اقتصادی موسسه‌ی پژوهش‌های پیشرفته کاناداست.

 جیمز.ای.رابینسن استاد دانشگاه هاروارد، کالیفرنیا، برکلی و عضو برنامه‌ی رشد اقتصادی موسسه‌ی پژوهش‌های پیشرفته کانادا بوده و با مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی همکاری داشته است. انتظار می‌رود دانشجویان علوم سیاسی در ایران، از این کتاب به طور ویژه بهره ببرند و انتشار این کتاب گامی نخست در برانگیختن دانشکده‌های علوم سیاسی کشور برای حرکت به سمت شناخت و آموزش گرایش اقتصاد سیاسی و هدایت تحقیقات آکادمیک در این زمینه باشد.

خوانندگان می توانند به سادگی با مطالعه این کتاب مقایسه ای از قدرت تبیین دیسیپلین های علمی مختلف پیدا کنند . رویکرد اقتصادی از چنان قدرت و صلابتی برخوردار است که خواننده ایرانی را بی تردید به تحسین وا خواهد داشت و کنجکاوی وی را برای شناخت بیشتر این رویکرد برخواهد انگیخت،دقیقا به همین دلیل این کتاب از زمان انتشار در کل جهان به سرعت مورد توجه قرار گرفت و به زبان های مختلف ترجمه شد.

برای شناخت و آموزش علم اقتصاد از دوره های زیر استفاده کنید